12. 07. 2023

Štátny tajomník MH SR Branislav Sušila sa zúčastnil na neformálnej Rade ministrov energetiky a životného prostredia v španielskom Valladolide

V španielskom Valladolide sa v rámci aktuálneho polročného predsedníctva Španielska v Rade EÚ (ES PRES) konalo 10. – 12. júla 2023 neformálne zasadnutie Rady ministrov energetiky a životného prostredia, kde Slovensko zastupoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Branislav Sušila. Hlavným cieľom zasadnutia boli rokovania o urýchlení ekologického prechodu v Európe. Predmetom spoločnej diskusie boli preto najmä očakávania v súvislosti s 28. zasadnutím Konferencie OSN o zmene klímy (COP 28), strategická autonómia EÚ a posilňovanie hodnotových reťazcov a bezpečnosti dodávok.

Na stretnutí ministrov energetiky a životného prostredia za účasti aktuálneho prezidenta COP 28 Sultana Al Jabera, podpredsedu Európskej komisie (EK) Fransa Timmermansa a komisárky pre energetiku Kadri Simson bola vyzdvihnutá nutnosť prijatia adekvátnych opatrení v záujme zachovania nárastu globálnej teploty do 1,5 °C. Prítomní sa zhodli, že transformácia sektora energetiky ako hlavného producenta skleníkových plynov je nevyhnutná. Delegácie členských štátov diskutovali aj o návrhoch opatrení ako transformáciu dosiahnuť, napríklad formou tzv. phase-out fosílnych palív, podporou rozvoja obnoviteľných zdrojov energie (OZE), zvyšovaním energetickej efektívnosti či elektrifikáciou priemyslu. Štátny tajomník Branislav Sušila vyzdvihol potrebnosť technologickej neutrality a nezastupiteľný príspevok jadra pre dekarbonizáciu energetiky. 

Témou rokovaní ministrov pre energetiku bola taktiež nevyhnutnosť vytvorenia strategickej autonómie EÚ a znižovania závislosti na dovoze kritických surovín z tretích krajín, pričom budovanie domáceho hodnotového reťazca je spojené s extrakciou kritických surovín v Únii. Prítomní zástupcovia členských krajín sa zhodli, že pre akceptáciu ťažby lokálnymi komunitami bude dôležitý inkluzívny dialóg, odškodnenie týchto komunít a využitie spôsoby ťažby s minimálnym možným dopadom na životné prostredie. Štátny tajomník MH SR poukázal i na nevyhnutnosť vzdelávania a zvýšenia atraktivity sektora ťažby pre mladú generáciu.

Počas zasadnutia ministrov sa vo Valladolide konalo i spoločné rokovanie dvanástich projadrových krajín, ktoré organizovalo Francúzsko za účasti EK. Na stretnutí zástupcov Jadrovej aliancie dominovala téma reformy trhu s elektrinou. Štátny tajomník Branislav Sušila sa taktiež stretol s maďarským partnerom, štátnym tajomníkom Atillom Steinerom, s ktorým rokoval o diverzifikácii jadrového paliva. S nemeckým rezortným kolegom Svenom Giegoldom na rokovaní diskutoval o reforme trhu s elektrinou.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk