25. 08. 2022

Tretí blok v Mochovciach realitou, pokryje až 13 % z celkovej potreby elektriny Slovenska

Úrad jadrového dozoru SR vydal druhostupňové povolenie na uvedenie tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky. Po nadobudnutí právoplatností tak bude možné navážanie paliva do reaktoru, ktoré je už pripravené v sklade čerstvého paliva. Po zavezení paliva sa následne začne takzvané fyzikálne spúšťanie reaktoru. Po jeho ukončení nasleduje etapa energetického spúšťania, kedy sa postupne zvyšuje výkon reaktora. Plný výkon tak reaktor dosiahne po približne 18 týždňov, teda začiatkom budúceho roka. Nový jadrový blok v Mochovciach bude mať inštalovaný výkon 471 megawattov, pričom pokryje približne 13 % z celkovej spotreby elektriny Slovenska. Podiel jadrovej energie na celkovom pomere elektrickej energie spustením reaktora stúpne z 52 % na 65 %. „Slovensko sa tak stane európskym lídrom vo výrobe elektriny z jadra,“ uviedol štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek. Po skúšobnej prevádzke a dosiahnutí maximálneho výkonu spusteného reaktoru sa zároveň Slovensko stane sebestačné v zásobovaní elektrinou.

„Keď sme s Karolom Galekom nastúpili na MH SR, tak sme si povedali, že spustenie EMO musí byť jednou z našich priorít. Urobili sme množstvo úkonov, študovali sme mesačné reporty, išli sme na miesto činu, hodiny sme strávili priamo v elektrárňach, intenzívne a pravidelne sme komunikovali s oboma vlastníkmi a samozrejme riešili sme všetko potrebné i na vládnej úrovni. Dnes teda môžeme povedať, že to máme za sebou, bolo vydané druhostupňové rozhodnutie a toto už je nezvratné, napriek doručovacej lehote 15 dní. Toto je veľmi dôležité, nielen pre slovenské domácnosti, ale i ekonomiku ako celok, pre slovenský priemysel, štátnu správu, školy, nemocnice, či domácnosti. Ja dúfam, že štvrtý blok pôjde ešte rýchlejšie. Veľa problémov sa vyriešilo pri tom treťom, kde sa to ťahalo a myslím, že by vo volebnom roku by mohol byť dokončený i ten štvrtý. Chcem i ja poďakovať všetkým zúčastnením a v prvom rade ďakujem Karolovi Galekovi, ktorý to vzal ako svoju osobnú vec,“ uviedol na tlačovej besede minister hospodárstva Richard Sulík.

Spustenie tretieho bloku v Mochovciach však bude mať i ekologický efekt – ročná produkcia tretieho bloku ušetrí 2,6 miliónov ton emisií oxidu uhličitého, čo predstavuje produkciu emisií CO2 cca 1 mil. automobilov. Slovenské elektrárne, najmä vďaka jadrovým elektrárňam, dodali vlani do siete 94 % energie bez emisií CO2.

Tretí blok v Mochovciach sa začal stavať v roku 1987. Po niekoľkoročnej prestávke Slovenské elektrárne a. s. začali s dostavbou jadrovej elektrárne v roku 2008. Spustenie štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce by sa mohol dostať do prevádzky do približne 21 mesiacov, teda na jar v roku 2024.

 

 Tlačový odbor

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk