22. 02. 2023

Už za prvý deň od spustenia výzvy na kompenzácie vysokých cien energií eviduje MH SR žiadosti v hodnote viac ako 2,2 mil. eur

Ministerstvo hospodárstva SR už za prvý deň od spustenia výzvy na kompenzácie vysokých cien elektrickej energie a zemného plynu dostalo 1 166 žiadostí v celkovej hodnote viac ako 2,2 mil. eur. Z uvedeného počtu bolo 374 žiadostí v rámci subjektov verejnej správy. Do tohto momentu MH SR dostalo spolu už takmer 3 000 žiadostí v hodnote viac ako 5,1 mil. eur.

Vďaka zlepšeniu procesu podávania žiadosti zo strany ministerstva hospodárstva - a to zautomatizovaniu dopĺňania údajov o spotrebe a ceny do žiadosti - možno zároveň pri doteraz posudzovaných žiadostiach konštatovať výrazné zníženie chybovosti žiadostí.

Ministerstvo hospodárstva v utorok 21. februára 2023 spustilo dve súbežné výzvy na kompenzácie vysokých cien energií  - pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť a pre subjekty verejnej správy. Žiadosti je možné podávať výlučne v elektronickej podobe prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli štátnej správy. Všetky informácie a podmienky výziev sú k dispozícii na webovom sídle ministerstva energodotacie.mhsr.sk

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk