07. 09. 2018

V Banskej Štiavnici celoslovenské oslavy Dňa baníkov

Pri príležitosti Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov ocenil minister hospodárstva Peter Žiga 21 baníkov a 14 hutníkov. Tí si v Banskej Štiavnici, kde sa konajú celoslovenské banícke slávnosti, prevzali čestné odznaky za pracovnú vernosť a obetavosť, dlhoročnú a vzornú prácu záchranárov či za zachovávanie tradícií.

„Baníctvo prinieslo Slovensku slávu, úspech a ekonomický rozvoj. Je neoddeliteľnou súčasťou našej histórie, čo je dôležité pripomínať si aj v súčasnosti,“ zdôraznil v príhovore pri odovzdávaní ocenení minister hospodárstva Peter Žiga. „V tomto odvetví stále pracuje množstvo ľudí, ktorí si zaslúžia obdiv a ocenenie," dodal. Podľa ministra dobývanie nerastných surovín aj v súčasnosti prispieva k rozvoju hospodárstva Slovenska. Dôležitá je pritom efektívnosť  využívania domácich nerastných zdrojov. Minister zároveň dodal, že „našim záujmom je, aby surovinové zdroje neboli prekážkou pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti a aby  sa efektívne využívali  prostredníctvom stanovených pravidiel."

Banícke slávnosti sa začali v Banskej Štiavnici už vo štvrtok, a to tradičným podujatím - tzv. šachtágom. Ten vychádza zo starej tradície, ktorá vznikla ešte v období slávnej Banskej akadémie, ktorú založila Mária Terézia a ktorá bola prvou vysokou školou baníctva na svete. Vyvrcholením celého podujatia je večerný Salamandrový sprievod. Ten je tiež pripomenutím slávnej baníckej histórie Štiavnice a od roku 2013 je súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska. Podujatia spoluorganizujú Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Odborový zväz pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR, Slovenská banská komora spolu s mestom Banská Štiavnica.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk