27. 10. 2022

V Luxemburgu zasadala Rada vlády pre dopravu, telekomunikácie a energetiku. Slovensko zastupoval minister hospodárstva Karel Hirman

Dňa 25. októbra 2022 sa v Luxemburgu uskutočnilo riadne rokovanie ministrov pre energetiku. Stanovisko Slovenskej republiky prezentoval minister hospodárstva Karel Hirman. Predmetom diskusie ministrov bol balíček pre dizajn trhu s plynom s cieľom integrácie obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov do siete, smernica o energetickej hospodárnosti budov a výmena názorov k návrhu Európskej komisie týkajúcich sa návrhu Nariadenia pre spoločné nákupy zvyšovania solidarity pomocou spoločného nákupu plynu.

V rámci diskusie o budúcej podobe trhu s obnoviteľnými plynmi a vodíkom venovali ministri mimoriadnu pozornosť budúcemu rozvoju siete s vodíkom a nastaveniu podmienok pre rozvoj obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov. „Pre rozvoj siete pre vodík je kľúčové zabezpečiť stabilné investičné prostredie a zachovanie súčasného modelu oddelenia prevádzkovateľov prepravných sietí, ktorý je uplatňovaný na Slovensku aj po roku 2030. Ten by umožnil prevádzkovanie budúcich vodíkových sietí vzniknutých úpravou plynárenských sietí zo strany existujúceho plynárenského TSO, ktorý je nákladovo najefektívnejším modelom prevádzkovania siete.  V opačnom prípade hrozí riziko zmrazenia investícií do rozvoja vodíkovej siete ako aj obmedzenia pre  prepravu vodíka z krajín v okolí EÚ,“ zdôraznil minister hospodárstva Karel Hirman.

Ministri hospodárstva krajín EÚ dospeli k zhode k návrhu smernice o energetickej hospodárnosti budov. Smernica stanovuje minimálne požiadavky na obnovu budov, požiadavky pre obnovu bytových domov ako aj požiadavky na pasportizáciu budov. Minister hospodárstva, Karel Hirman, rovnako zdôraznil, že návrh všeobecného prístupu predstavuje vyvážený a spravodlivý kompromis umožňujúci dostatočný manévrovací priestor v národných politikách. Viaceré členské štát ako Nemecko, Holandsko a Belgicko upozornilo na potrebné zvýšenie ambície, ktoré by malo byť podľa nich  dosiahnuté pri dosiahnutí dohody s Európskym parlamentom. 

Európska komisia tiež zdôraznila vážnosť situácie na Ukrajine a v Moldavsku vzniknutej zničením civilnej infraštruktúry v prípade Ukrajiny a znížením dodávok elektriny a plynu v prípade Moldavska. EK ocenila úsilie členských štátov a vyzvala krajiny na pomoc EÚ pre Ukrajinu a Moldavsko.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk