26. 11. 2021

V súvislosti s riešením klimatických zmien stojíme podľa K. Galeka pred bezprecedentnou výzvou

Svet stojí pred bezprecedentnou výzvou obmedzenia a riešenia dopadov klimatickej zmeny. Európska únia (EÚ) ako globálny klimatický líder prijala záväzok stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050. Tomu je potrebné prispôsobiť ciele a nástroje energetickej a klimatickej politiky EÚ, a to s ohľadom na konkurencieschopnosť, bezpečnosť a cenovú dostupnosť dodávok energie,  zdôraznil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek na online konferencii o ceste ku klimatickej neutralite, ktorú zorganizovalo ministerstvo hospodárstvo. Na konferencii sa zúčastnilo takmer 100 hostí a okrem iných na nej vystúpili podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča či  predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti NR SR Peter Kremský. Diskusia bola organizovaná v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. 

„Členské štáty EÚ sa dohodli na vyššej klimatickej ambícii pre rok 2030 v podobe 55% zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990,“ pripomenul K. Galek. V nadväznosti na novú klimatickú ambíciu predstavila Európska komisia rozsiahly legislatívny balík Fit for 55, ktorý premieta nový emisný cieľ do návrhu vyšších cieľov pre energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje, či do návrhu na rozšírenie schémy obchodovania s emisiami na nové sektory. „O balíku opatrení Fit for 55 sa intenzívne diskutuje v rámci inštitúcií EÚ, členské štáty majú pritom odlišné názory na definovanie cesty ku klimatickej neutralite,“ dodal K. Galek. 

Podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič, ocenil podujatie rezortu hospodárstva: „Energetický mix v kontexte klimatickej neutrality nepochybne patrí medzi kľúčové témy Konferencie o budúcnosti Európy. Aj pre Slovensko bude rozhodujúce naplniť Plán obnovy a maximálne využiť s ním súvisiace európske prostriedky - okrem iného na zelenú transformáciu. Jej potrebu tento rok podčiarkol aj prudký nárast cien energií,“ zdôraznil eurokomisár. Za svoju oblasť - t.j. Európsku batériovú alianciu apeloval na čo najvyššiu rýchlosť, pokiaľ ide o batérie nevyhnutné pre skladovanie energie aj pre elektromobilitu. Slovensko podľa M. Šefčoviča musí mať ambíciu udržať sa na špičke automobilového priemyslu. „Preto povzbudzujem aj k zapojeniu sa do Európskej batériovej akadémie, ktorá je o príprave pracovnej sily pre tento strategický sektor“, vysvetlil M. Šefčovič.

Štátny tajomník K. Galek dodal, že z jeho pohľadu je kľúčové, aby mali členské štáty maximálnu voľnosť pri využití zdrojov pre dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v súlade s národnými podmienkami a energetickým mixom.  „Už súčasná úroveň ambícia  energetických a klimatických cieľov EÚ pre rok 2030 je spojená s obrovskými investičnými výzvami. Nové ciele finančné požiadavky zvyšujú,“ upozornil štátny tajomník rezortu hospodárstva. Zároveň dodal, že po ukončení diskusie k balíku Fit for 55 bude jednou z úloh aj aktualizácia Národného integrovaného energetického a klimatického plánu (NECP), ktorá bude stáť pred rezortmi hospodárstva a životného prostredia. Ako jeden zo záverov diskusie vyzdvihol potrebu naďalej presadzovať vyvážený postoj ku všetkým cieľom energetickej politiky.

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk