28. 09. 2016

Vláda: Na prípadnú plynovú krízu je Slovensko lepšie pripravené

V rámci zabezpečenia štandardov bezpečnosti dodávky plynu pre chránených odberateľov na Slovensku by povinnosti v zmysle požiadaviek zákona o energetike  v období od 1. novembra 2016 do 31. marca 2017 mali byť plne zabezpečená plynom uskladneným v zásobníkoch, plynom vyrobeným na vymedzenom území a na základe zmlúv o výpomocných dodávkach využitím cezhraničnej kapacity sietí. V zásobníkoch zemného plynu, bolo k 5. augustu 2016 uskladnených 3,2 mld. m3  čo je viac ako 82 % z celkovej kapacity.
 
Okrem legislatívnych opatrení štát, aj plynárenské spoločnosti zrealizovali, resp. pokračujú v  strednodobých  a dlhodobých opatreniach, predovšetkým v projektoch, ktoré diverzifikáciou zdrojov a prepravných ciest zabránia obmedzeniu dodávok plynu pre slovenských odberateľov tak sa to stalo pred siedmimi rokmi. Ide o možnosti reverzných tokov plynu z Českej republiky, z Rakúska a z Maďarska, ako aj príprava slovensko-poľského plynárenského prepojenia.
 
Slovensko podporilo projekty prepojenia s Maďarskom i projekty reverzného toku z Českej republiky a Rakúska. Taktiež podporilo projekt technických úprav na umožnenie reverzného toku v slovenskej prepravnej sieti prevádzkovanej spoločnosťou Eustream, a.s. a projekt spoločnosti NAFTA a.s., ktorý umožní zvýšenie objemu dodávok plynu zo zásobníka do prepravnej siete v čase krízy. Slovensko presadzuje aj projekt plynovodu Eastring, prepojenia západoeurópskych trhov s krajinami predovšetkým juhovýchodnej Európy, ktorý by významne prispel k zvyšovaniu bezpečnosti dodávok plynu, ako aj k integrácii trhov s plynom v našom regióne.
 
Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk