12. 12. 2018

Vláda rozhodla, že podpora výroby elektriny z domáceho uhlia sa skončí skôr

Všeobecný hospodársky záujem na výrobe elektrickej energie z domáceho uhlia sa skráti z roku 2030 na rok 2023. Skoršie ukončenie dotovania výroby elektriny z domáceho uhlia je podľa ministra hospodárstva Petra Žigu absolútne nereálne. Je totiž potrebné zabezpečiť energetickú stabilitu prenosovej sústavy a dobudovať trafostanicu Bystričany. Je tiež nevyhnutné ľuďom v regióne hornej Nitry predstaviť alternatívy, ktoré budú pripravené po ukončení tejto podpory.

Vláda schválila Návrh problematiky transformácie regiónu horná Nitra, ktorý predložil na rokovanie vicepremiér Richard Raši a minister hospodárstva Peter Žiga. „Týmto materiálom a následnými krokmi, ktoré si potrebujeme ešte vyrokovať s Európskou komisiou, sa skráti všeobecný hospodársky záujem z roku 2030 na rok 2023," uviedol minister hospodárstva P. Žiga. Na schválený materiál bude nadväzovať ešte konkrétny akčný plán, ktorý by mal byť hotový v prvom kvartáli budúceho roka. Minister hospodárstva zdôraznil, že nejde o jednoduchý proces, ktorý by sa dal urobiť zo dňa na deň. „Hornú Nitru neohrozíme z hľadiska sociálnej-ekonomickej situácie a zároveň zabezpečíme energetickú bezpečnosť pre obyvateľov," podotkol Žiga.

Minister hospodárstva a vicepremiér Raši sa zhodli na tom, že všeobecný hospodársky záujem bude trvať dovtedy, pokiaľ sa neuvedie do trvalej prevádzky projekt plánovaného zvýšenia výkonu elektrizačnej sústavy v uzlovej oblasti Bystričany. „Z technických dôvodov, ako aj z dôvodu zachovania bezpečnosti dodávok elektriny v uzlovej oblasti Bystričany, sú jediným relevantným a významným zdrojom elektriny v tejto uzlovej oblasti bloky tepelnej elektrárne v Novákoch," upozornil P. Žiga. Vláda poverila ministra hospodárstva, aby zo svojej pozície zabezpečil realizáciu projektu najneskôr do roku 2023.

„Chceme zabrániť úpadku dotknutého regiónu. Urobíme všetky potrebné opatrenia, aby všetci ľudia, ktorí pracujú v Hornonitrianskych baniach, dostali adekvátnu prácu," zdôraznil podpredseda vlády pre investície Richard Raši. Minister P. Žiga už viackrát upozornil, že ukončenie dotovania domáceho uhlia slúžiaceho na výrobu elektriny neznamená automatické uzatvorenie samotných baní. „Pokiaľ si bane nájdu svoj odbyt, či už na Slovensku alebo v zahraničí, môžu naďalej pokračovať vo svojej činnosti," uviedol minister.

Na transformácii regiónu hornej Nitry by sa mala spolupodieľať aj Európska únia prostredníctvom rôznych fondov. „Či už z modernizačného fondu, ktorý vzíde z nového spôsobu predávania emisných povoleniek, alebo lepšieho využívania fondu na prepájanie regiónov. Tých možností bude viac, čiže aj tá idea vytvoriť jednu prioritnú os, ktorá by sa venovala transformácii takýchto regiónov bude veľmi dôležité," povedal eurokomisár pre vznik energetickej únie Maroš Šefčovič. Podľa neho Európska komisia podporí transformáciu hornej Nitry aj prostredníctvom špeciálneho grantu. „Ide o vyše 300 tisíc eur, vďaka ktorým boli objednané konzultačné služby," konštatoval Šefčovič.

 

SITA, Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk