17. 11. 2022

Vláda schválila VHZ, ide o významný míľnik na pomoc domácnostiam pre elimináciu následkov vysokých cien elektrickej energie

Vláda na svojom zasadnutí schválila oba Všeobecné hospodárske záujmy (VHZ), ktoré minister hospodárstva Karel Hirman vláde predložil. Ide tak o významný míľnik na pomoc domácnostiam pre elimináciu následkov vysokých cien elektrickej energie. „Všeobecné hospodárske záujmy (VHZ), ktoré boli schválené na zasadnutí vlády, nám upravujú legislatívny rámec na zavedenie memoranda so Slovenskými elektrárňami, a. s. (SE) a podmienky dodávok elektriny pre slovenské  domácnosti v budúcom roku 2023. Súčasne stanovujú podmienky dodávok zo SE, a. s. na obchodného agenta, ktorým je štátna spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP) a podmienky dodávok smerom z SPP smerom ku koncovým odberateľom. Vláda Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva SR tým plnia svoju úlohu a prísľub, že občania budú mať od 1. januára 2023 zabezpečené svoje dodávky elektrickej energie za cenu na takej úrovni, ktorá bude pre nich znesiteľná a akceptovateľná," uviedol minister hospodárstva.

Ako tiež dodal, samotná: "aplikácia memoranda, ktoré bolo podpísané so SE taktiež svedčí o dobrej vzájomnej spolupráci Ministerstva hospodárstva SR a Vlády SR s vedením a ostatnými akcionármi Slovenských elektrární, a. s.,  čo považujem za veľmi podstatné. Budeme pokračovať v ďalšom vecnom a serióznom dialógu s akcionármi tak, aby sa stabilizovala situácia v SE a aby táto spoločná kooperácia prinášala pozitívne výsledky ako pre slovenské domácnosti, tak pre všetkých odberateľov elektriny na území Slovenska.“

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk