28. 03. 2023
Použitá fotografia má len informatívno-ilustračný charakter

Vláda schválila VHZ pre dodávky elektriny pre domácnosti na rok 2024

Na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR vláda dnes schválila Návrh na vydanie všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre slovenské domácnosti v roku 2024. Cieľom je vyjasniť podmienky pre dodávateľov elektriny pre rok 2024 a ubezpečiť účastníkov trhu, že uvedené podmienky dodávok elektrickej energie budú rovnaké ako v roku 2023.

Vydaním VHZ sa preklenuje obdobie do nadobudnutia účinnosti implementačnej zmluvy o dodávkach elektriny pre domácnosti medzi Slovenskými elektrárňami, a. s. a štátom v zmysle podpísaného memoranda o podmienkach dodávok elektrickej energie pre domácnosti prostredníctvom Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), a. s. Implementačná zmluva bude podpísaná a nadobudne účinnosť po ukončení notifikačného procesu na Európskej komisii v Bruseli.

MH SR vydaním VHZ pristúpilo i k ujasneniu a  transparentnosti situácie ohľadom dodávok komodity pre účastníkov trhu aj s ohľadom na vyhlásenie cenového referenčného obdobia pre nákup elektrickej energie pre regulované subjekty vrátane domácností na budúci rok. Predpokladáme, že po nadobudnutí účinnosti vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví toto referenčné obdobie začne plynúť 1. apríla 2023.

Tlačový odbor MH SR

*Použitá fotografia má len informatívno-ilustračný charakter.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk