29. 06. 2023

Vláda SR odsúhlasila investičnú pomoc pre spoločnosť ZASTROVA, a. s., vďaka ktorej pribudne v Spišskej Starej Vsi 20 nových pracovných miest

Na návrh ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna odsúhlasila vláda SR na svojom rokovaní v stredu 28. júna investičnú pomoc pre spoločnosť ZASTROVA, a. s. Investičný zámer má za cieľ rozšíriť kapacitu existujúcej prevádzkarne priemyselnej výroby v oblasti výroby nosných konštrukčných prvkov železničných vagónov a zefektívniť produkciu vrátane zníženia celkovej spotreby energie. Spoločnosť získa investičnú pomoc výlučne formou úľavy na dani z príjmov vo výške viac než 1,25 mil. eur a do konca roku 2024 vytvorí 20 nových pracovných miest v okrese Kežmarok, ktorý sa spolu s priamo priľahlými okresmi Stará Ľubovňa, Sabinov a Levoča radí medzi najmenej rozvinuté okresy. Vzhľadom na nepriaznivú ekonomickú situáciu v Spišskej Starej Vsi a okrese Kežmarok predstavuje poskytnutá investičná pomoc významný príspevok k posilneniu hospodárskeho rozvoja a konkurencieschopnosti v regióne.

Pre plánované dosiahnutie výrazného zvýšenia objemu výroby v miere až o 171 % predstavuje daná investícia strategickú investíciu. Unikátnosť plánovanej investície a budúcej výroby charakterizuje uplatnenie technológií na báze Priemyslu 4.0 v podobe robotizácie a automatizácie s možnosťami analyzovať dáta získané z výroby. Pri realizácii investičného zámeru spoločnosť počíta v rokoch 2023 až 2027 s vynaložením oprávnených investičných nákladov na dlhodobý hmotný majetok vo forme budov a nájom dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení v minimálnej výške približne 2,72 mil. eur. Až 63 % produkcie rozšírenej prevádzkarne je určenej na export, z toho 61 % bude smerovať na trh Európskej únie (EÚ) a 39 % mimo EÚ.

S ohľadom na skutočnosť, že okres Kežmarok je spolu s priamo susediacimi okresmi Stará Ľubovňa, Sabinov a Levoča zaradený na zoznam najmenej rozvinutých okresov, poskytnutá investičná pomoc znamená významný prínos k posilneniu hospodárskeho rozvoja a konkurencieschopnosti v regióne a celom Prešovskom samosprávnom kraji.

Spoločnosť ZASTROVA, a. s. dlhodobo pôsobí v segmente strojárstva a je významným európskym výrobcom v oblasti výroby vzduchojemov pre brzdové systémy koľajových a návesových rámov pre nákladné cestné vozidlá. Od októbra 2020 patrí do skupiny podnikov ovládaných spoločnosťou Tatravagónka a. s., ktorej história siaha až do roku 1904. S ročnou produkciou 4 000 nákladných vagónov a 10 000 podvozkov vykazuje materská spoločnosť v súčasnosti viac ako 40 % podiel na európskom trhu.

 

Tlačový odbor

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk