21. 06. 2023

Vláda SR schválila investičnú pomoc pre spoločnosť CITY STONE DESIGN, ktorá posilní ekonomickú perspektívu celého regiónu

Na návrh Ministerstva hospodárstva SR, ktorý predložil štátny tajomník Peter Švec, odsúhlasila vláda SR na svojom rokovaní v stredu 21. júna 2023 investičnú pomoc pre spoločnosť CITY STONE DESIGN s. r. o. Predmetom investičného zámeru je rozšírenie výroby existujúcej prevádzkarne závodu na výrobu betónových výrobkov. Spoločnosť získa investičnú pomoc výlučne vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške viac než 2,2 mil. eur. Realizáciou investičného zámeru vznikne do roku 2025 v Geči v okrese Košice-okolie 19 nových pracovných miest. Vďaka danému sa posilní celkový ekonomický výhľad nielen v Geči a samotnom okrese Košice-okolie, ktorý dlhodobo patrí medzi najmenej rozvinuté okresy a je oprávnený i na podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu, ale tiež v susedných okresoch Gelnica, Rožňava, Trebišov a Vranov nad Topľou.

Investičný zámer má za cieľ rozšíriť výrobu existujúcej prevádzkarne závodu na výrobu betónových výrobkov (dlažieb, obrubníkov a pod.). V dôsledku rozšírenia výroby o tzv. by-pass linky sa môže dosiahnuť výrazné zvýšenie objemu výroby betónových produktov, a to až o 89 %. Všetky výrobky sú recyklovateľné, keďže sa vyrábajú z prírodných materiálov. V rámci realizácie investičného zámeru spoločnosť CITY STONE DESIGN s. r. o. vynaloží oprávnené investičné náklady na dlhodobý hmotný majetok vo forme budov, strojov, prístrojov a zariadení minimálne vo výške 13,75 mil. eur. Produkcia spoločnosti je primárne určená pre slovenský trh, pričom 10 – 20 % môže smerovať na trh Európskej únie (EÚ).

S ohľadom na skutočnosť, že okres Košice-okolie sa dlhodobo radí medzi najmenej rozvinuté okresy a medzi takéto okresy patria aj susedné okresy Gelnica, Rožňava, Trebišov a Vranov nad Topľou, poskytovaná investičná pomoc znamená regionálny prínos a prináša tiež vyhliadky na ďalší hospodársky rozvoj a lepšiu konkurencieschopnosť a sociálno-ekonomickú perspektívu v regióne.

Spoločnosť CITY STONE DESIGN s. r. o. je súčasťou skupiny podnikov pôsobiacej na Slovensku, v Česku a Maďarsku so zameraním na výrobu stavebnín a betónových prefabrikácií. Skupina v roku 2021 dosiahla zisk 47,5 mil. eur. Aktuálne zamestnáva na Slovensku približne 105 pracovníkov a dosahuje tržby vyše 14,3 mil. eur. Na Slovensku spoločnosť CITY STONE DESIGN s. r. o. nadväzuje na výrobu zámkovej dlažby v Šali (1995). Jej predchodcom bola spoločnosť IN VEST s. r. o., Šaľa. Výrobný závod v Geči bol otvorený v roku 2011 a jeho výroba sa orientuje na výrobu betónovej dlažby a betónových prvkov.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk