07. 07. 2023

Vláda SR schválila osvedčenie o významnej investícii pre nemeckú spoločnosť Winkelmann a jej projekt v Priemyselnom parku v Rimavskej Sobote

Na návrh ministra hospodárstva Petra Dovhuna vláda vo štvrtok 6. júla 2023 odsúhlasila vydanie osvedčenia o významnej investícii pre investičný projekt „Winkelmann Building + Industry výrobný závod pre zásobníky vody v Rimavskej Sobote“. Vďaka vydanému osvedčeniu dôjde k urýchleniu procesov spojených s výstavbou daného investičného projektu. V rámci projektu spoločnosť Winkelmann zriadi novú prevádzkareň zameranú na výrobu zásobníkov vody pre technologické systémy vykurovania a zásobovania teplou vodou. Ročná produkcia by mala dosiahnuť 300 tisíc jednotiek smaltovaných nádrží. Veľká časť zariadení bude založená na štandardoch spojených s Priemyslom 4.0. Investičné náklady projektu prevýšia sumu 110 miliónov eur, v priamej súvislosti s realizáciou projektu vznikne 452 nových pracovných miest.

Nová prevádzkareň bude vyrábať zásobníky vody pre technologické systémy vykurovania a zásobovania teplou vodou. Ročne sa pritom vyprodukuje 300 tisíc jednotiek smaltovaných nádrží a produkcia bude zahŕňať lisovacie zariadenie, zváraciu montážnu linku, smaltovacie zariadenie, hlavnú montážnu linku a ďalšie vybavenie.

Podpisom investičnej zmluvy so spoločnosťou Winkelmann 24. mája 2023 potvrdila vláda SR investíciu spol. Winkelmann v pripravovanom Priemyselnom parku v Rimavskej Sobote a nadviazala tak na Memorandum o porozumení podpísané 27. apríla 2023. Spustenie výroby sa plánuje v úvode roka 2025. Investícia sa bude realizovať na území s rozlohou 23 hektárov.

Spol. Winkelmann Bulding + Industry Slovakia, k. s., je členom skupiny Winkelmann, založenej v roku 1898 v Nemecku. Zaoberá sa výrobou oceľových produktov pre automobilový priemysel, energetiku a letecký priemysel.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk