19. 11. 2018

Všeobecný hospodársky záujem by mal skončiť v roku 2023

Najprv je potrebné ukázať ľuďom z regiónu hornej Nitry aké alternatívy pre nich po ukončení dotovania ťažby hnedého uhlia pripravujeme. V krátkej budúcnosti bude preto verejnosti predstavený akčný plán pre tento región. Skoršie ukončenie dotovanie výroba elektriny z uhlia je absolútne nereálne, nenecháme si diktovať tempo opozíciou, vyhlásil minister hospodárstva P. Žiga.

Na Slovensku by sa mala v roku 2023 ukončiť platnosť všeobecného hospodárskeho záujmu v oblasti ťažby uhlia. Na tlačovej besede v rámci medzinárodnej Stredoeurópskej energetickej konferencie to uviedol minister hospodárstva Peter Žiga. Podľa šéfa rezortu hospodárstva skorší termín zrušenia všeobecného hospodárskeho záujmu v oblasti baníctva nie je reálny. „Rok 2019 je absolútne nereálny. Ja si nenechám diktovať tempo opozíciou. My vieme, čo máme robiť. Musíme zabezpečiť pre región hornej Nitry sociálny zmier. Musíme povedať tým ľuďom, aké máme pre nich alternatívy," zdôraznil Žiga. Zároveň vysvetlil, že skorší termín VHZ súvisí s tým, že je potrebné zabezpečiť energetickú stabilitu prenosovej sústavy a dobudovať trafostanicu Bystričany. Rok 2023 znamená aj ukončenie životnosti elektrárne v Novákoch z hľadiska plnenia enviromentálnych kritérií.

Minister spolu s eurokomisárom pre vznik energetickej únie Marošom Šefčovičom na tlačovej besede potvrdili, že Slovensko intenzívne rokuje s Európskou komisiou o budúcnosti regiónu hornej Nitry. „V krátkej budúcnosti predstavíme akčný plán, to znamená, čo urobíme pre ten región a zároveň oznámime termín 2023," konštatoval Žiga s tým, že to nebude znamenať koniec pre slovenské baníctvo, ale len koniec ich podpory zo strany odberateľov elektriny. „Tému riešime už vyše roka. Chceme predstaviť konkrétne projekty, ktorými zabezpečíme nový ekonomický rozvoj pre tento región," dodal Šefčovič.

Výkonný riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol predstavil na konferencii a odovzdal ministrovi hospodárstva P. Žigovi Hĺbkový prehľad slovenskej energetiky.  Ide audit slovenského energetického sektora a energetickej politiky. Vývoj v slovenskom energetickom sektore je podľa Fatiha Birola veľmi pozitívny, obzvlášť v oblasti energetickej bezpečnosti. „Avšak stále pre vás máme aj viacero odporúčaní,“ uviedol. IEA odporúča Slovensku najmä aktualizovať energetickú politiku. Energetická agentúra taktiež odporúča zamerať sa napríklad na modernizáciu teplárenstva, najmä úpravou regulácie tak, aby povzbudzovala k ďalším investíciám a zvyšovaniu flexibility. Emisie sú podľa Birola najvážnejším globálnym problémom. „V roku 2018 dosiahnu emisie oxidu uhličitého celosvetovo historický vrchol. Naším hlavným cieľom preto musí byť znižovanie emisií, či už využívajúc obnoviteľné zdroje alebo jadrovú energiu," dodal.

Na konferencii sa zúčasnili aj ďalší predstavitelia krajín V4  zodpovední za energetiku.

 

SITA, Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk