25. 02. 2022

Vybudovanie strategického parku Valaliky sa posúva do ďalšej fázy

Práce na vybudovaní strategického priemyselného parku Valaliky na východnom Slovensku sa výrazne posunú. Po tom, čo vláda v decembri rozhodla o štatúte významnej investície pre tento park, dnes kabinet rozhodol o uvoľnení 85 mil. eur. Vyše 70 miliónov eur je určených na výkup pozemkov, zvyšné prostriedky budú použité na projekčnú a inžiniersku činnosť, technický dozor či činnosti potrebné na jeho vybudovanie.

Vláda má záujem vybudovať strategický park na východnom Slovensku, aby prispela k znižovaniu regionálnych rozdielov. Práve chýbajúci pripravený park s kompletnou infraštruktúrou bol dôvodom, prečo nemecká automobilka BMW v roku 2018 uprednostnila investíciu v susednom Maďarsku a nie na východe Slovenska. „Bez hotového strategického parku nezoženieme kvalitného investora. Tí chcú mať k dispozícii kompletne pripravené územie, aby mohli čo najskôr uskutočňovať svoj zámer,“ vyhlásil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. „Hotový park bude konkurenčnou výhodou Slovenska,“ dodal.

Pre budúci priemyselný park Valaliky je potrebné vykúpiť zhruba 1 000 ha. Prevažná časť sa nachádza v katastrálnom území Valaliky a Haniska v okrese Kosice-okolie. „Príchod nového investora bude výborná správa pre rozvoj východného Slovensko,“ zdôraznil R. Sulík. Šéf rezortu hospodárstva pritom dodal, že „sa intenzívne pracuje na získaní strategického investora, no žiadne ďalšie podrobnosti nie je možné v tejto chvíli poskytnúť.“

Práce okolo vzniku parku Valaliky má na starosti MH Invest II, spoločnosť so 100 %-nou majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. „Vznik budúceho strategického parku je predpokladom pre vytvorenie niekoľko tisíc priamych a nepriamych nových pracovných miest a výrazný rozvoj východného Slovenska. Pozitívne dopady ale pocítia obyvatelia celého Slovenska.“ podčiarkol konateľ spoločnosti MH Invest II Ladislav Matejka.

 

Tlačový  odbor MH SR; foto: TASR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk