18. 09. 2018

Začala sa výstavba plynovodu medzi Slovenskom a Poľskom

Ide o ďalší príspevok k energetickej bezpečnosti Slovenska a vyššej diverzifikácii zdrojov zemného plynu. Zabezpečí nám prístup k LNG terminálu vo Świnoujście na severe Poľska a k prípadným ďalším budúcim zdrojom plynu. V prevádzke by mal byť už v roku 2021. Projekt získal grant Európskej únie a aj úver od Európskej investičnej banky.

Výstavba plynovodu medzi Slovenskom a Poľskom sa stáva realitou. Vo Veľkých Kapušanoch (okr. Michalovce) predstavitelia Slovenska a Poľska slávnostne začali s výstavbou plynovodu, ktorý prepojí  kompresorovú stanicu vo Veľkých Kapušanoch a poľský plynárenský uzol v Strachocine. Celková dĺžka prepojenia je viac ako 160 kilometrov (km), z toho 103 km je na slovenskom území. Na slávnostnom akte sa za slovenskú stranu zúčastnil premiér Peter Pellegrini, minister hospodárstva Peter Žiga a generálny riaditeľ spoločnosti eustream Rastislav Ňukovič. Poľsko zastupoval splnomocnenec vlády pre strategickú energetickú infraštruktúru Piotr Naimski a predseda predstavenstva spoločnosti GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień.

Slovenský premiér Peter Pellegrini zdôraznil, že ide o ďalší príspevok k energetickej bezpečnosti SR, pretože sa zvyšuje počet ciest, akým spôsobom môže byť na Slovensko prepravený plyn. "Máme ďalší možný zdroj dodávok plynu v prípade, že by napríklad, nedajbože, došlo k pozastaveniu tranzitu plynu cez Ukrajinu. Kapacita tohto prepojenia na poľskú stranu nám umožní pokryť celoročnú spotrebu plynu Slovenska," zdôraznil premiér.

Podľa ministra hospodárstva "ide o jedinečný projekt v rámci severo-južnej línie plynárenských prepravných sietí v Európskej únii". Slovensko nechce byť odkázané len na jednu trasu, alebo jeden zdroj plynu, pretože to predstavuje riziko. Týmto projektom pritom aktivity smerom k diverzifikácii zdrojov plynu zďaleka nekončia. "Pracujeme na projekte plynovodu Eastring, ktorý je nákladovo efektívnym riešením dokončenia Severojužného koridoru v jeho južnej časti," zdôraznil šéf rezortu hospodárstva. Podľa Žigu sa oba projekty významne dopĺňajú a po ich dokončení sa výrazne posilní  energetická bezpečnosť strednej a juhovýchodnej Európy a umožnia sa toky plynu v rámci celého regiónu. "V praxi to znamená, že budeme vedieť efektívnejšie zamedziť plynárenským krízam," vyhlásil.

Prepojovací plynovod Slovensko – Poľsko tvorí kľúčovú časť prioritného koridoru severojužných plynárenských prepojení v strednej a východnej Európe (NSI East Gas). Zabezpečí nám prístup k LNG terminálu vo Świnoujście na severe Poľska a k prípadným ďalším budúcim zdrojom plynu. Celkové predpokladané náklady na výstavbu slovenskej časti sú 142 miliónov eur. Projekt získal na výstavbu na našom území grant Európskej únie 55 miliónov eur a úver od Európskej investičnej banky vo výške 70 miliónov eur. Podľa harmonogramu by mal byť plynovod v prevádzke v 2021. Jeho prepravná kapacita bude 5,7 miliardy metrov kubických ročne.

 

Odbor komunikácie MH SR, SITA, TASR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk