10. 03. 2023

Zachovanie jednotného a voľného trhu a uplatňovanie princípov WTO témou na zasadnutí Rady EÚ

Zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu EÚ a podpora rýchleho prechodu na klimatickú neutralitu v rámci Priemyselného plánu v kontexte Zelenej dohody boli medzi hlavnými témami dvojdňovej neformálnej schôdzky ministrov únie pre zahraničný obchod v Štokholme. „Uspieť môžeme len pri zachovaní jednotného a voľného trhu a pri uplatňovaní princípov Svetovej obchodnej organizácie (World Trade Organization - WT0),“ povedal na zasadnutí ministrov v rámci švédskeho predsedníctva štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec.

Slovensko ako industriálna a exportne orientovaná ekonomika podporuje skoré uzavretie obchodnej dohody únie s Austráliou, dosiahnutie pokroku rokovaní s Indiou a Indonéziou, či začatie ratifikácie obchodných dohôd s Čile, Mexikom a krajinami Mercosur-u. „Priniesť môžu nové exportné príležitosti pre nosné odvetvia nášho priemyslu a prístup k dôležitým zdrojom. Takmer polovica hodnoty slovenského obchodu s tretími krajinami je už teraz pokrytá týmto typom dohôd o voľnom obchode,“ dodal Peter Švec. 

K nástrojom uplatňovania štátnej pomoci vedúci slovenskej delegácie v rámci diskusie poznamenal, že sa nemôžu stať hlavným nástrojom na dorovnávanie nižšej úrovne konkurencieschopnosti európskych podnikov. „Akékoľvek potenciálne zmeny v pravidlách k štátnym dotáciám musia byť cielené, časovo limitované a kompatibilné s WTO,“ upozornil štátny tajomník MH SR Peter Švec. Slovensko zároveň dlhodobo zastáva pozíciu, že štátna pomoc nesmie motivovať k presunom výrobných kapacít, či pracovnej sily medzi členskými štátmi. 

V rámci diskusie o obchodných vzťahoch medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojenými štátmi americkými (USA) najviac rezonovala téma Zákona USA o znížení inflácie (tzv. IRA), ktorý je pre Slovensko kľúčovým problémom v obchodných vzťahoch s USA a je potrebné ho riešiť. Slovensko víta zmenu vykonávacích usmernení vydaných Ministerstvom financií USA koncom decembra 2022 týkajúcich sa kategórie komerčných vozidiel. Ostáva však naďalej veľa nejasností týkajúcich sa ostatných elektromobilov. „EÚ by v tejto téme mala naďalej vyvíjať tlak na USA,“ uzavrel štátny tajomník MH SR.

Pracovný obed ministrov, ktorého témou bola podpora Ukrajiny cez nástroje obchodnej politiky, sa uskutočnil za účasti prvej vicepremiérky Ukrajiny Julie Svyrydenko. Slovensko pevne zotrváva vo svojej podpore Ukrajiny, trpiacej pod ruskou vojenskou agresiou a okupáciou, a to tak v podobe humanitárnej, obchodnej, ale rovnako aj vojenskej pomoci. Spoločný obed začal minútou ticha za všetky doterajšie obete nekončiacej plnohodnotnej vojny, ktorá začala neospravedlniteľným útokom Ruska voči Ukrajine 24. februára 2022.

Za podporu organizácie pobytu delegácie MH SR v Štokholme ďakujeme tímu Veľvyslanectva SR vo Švédsku.

 

Tlačový odbor MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk