18. 06. 2024

Zástupcovia rezortu hospodárstva a mesta Humenné rokovali so spoločnosťou Chemes, aj s nájomníkmi z priemyselného parku

Mesto Humenné požiadalo štátnu spoločnosť MH Teplárenský holding o spoluprácu pri riešení situácie s hrozbou zastavenia dodávok tepla od spoločnosti Chemes pre obyvateľov mesta i firmy. Zástupcovia spoločnosti Chemes zároveň na dnešnom (utorok, 18. júna 2024) rokovaní informovali primátora mesta aj zástupcov Ministerstva hospodárstva (MH) SR, že podnikajú kroky na vyriešenie svojej platobnej neschopnosti a v krátkej dobe plánujú vyrovnať svoje záväzky voči spoločnosti SPP, čo by tejto hrozbe tiež zabránilo. Primátor mesta Humenné spolu s podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva SR Denisou Sakovou o celej situácii informoval aj spoločnosti pôsobiace v priemyselnom parku.

Cieľom ministerstva hospodárstva je otvorene komunikovať nielen s mestom, ale aj s dodávateľom tepla a firmami v priľahlom priemyselnom parku. Prvoradé pre nás je pomôcť mestu pri zabezpečení dodávok tepla a teplej vody pre obyvateľov. A samozrejme, aktívnou komunikáciou chceme podporiť aj hľadanie trvalého riešenie pre priemyselný park,“ povedala po rokovaní s primátorom mesta Humenné, zástupcami spoločnosti Chemes, ako i firmami z priemyselného parku ministerka hospodárstva Denisa Saková.

Dnešná séria rokovaní na nadväzovala na rokovanie zástupcov mesta Humenné a predstaviteľov ministerstva hospodárstva, ktoré sa uskutočnilo v piatok 14. júna 2024. Zástupcovia rezortu hospodárstva rokovali s mestom Humenné o krokoch, ktoré vďaka novej legislatíve môže samospráva urobiť v prípade, ak dodávateľ tepla vstúpi do konkurzu. Na základe tohto stretnutia už mesto Humenné požiadalo o spoluprácu štátny teplárenský holding, aby pripravil záložné riešenie pre prípad odstávky výroby tepla v priemyselnom parku.

Keďže tento vývoj by mal dopad aj na firmy pôsobiace v priemyselnom parku, mesto v spolupráci s MH SR o pripravovaných krokoch informovalo aj dotknuté firmy, ktoré túto informáciu vzali na vedomie. 

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk