28. 09. 2022

Zmena na postoch štátnych tajomníkov a generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva hospodárstva

Vláda dnes na návrh ministra hospodárstva Karla Hirmana vymenovala nového štátneho tajomníka rezortu hospodárstva Ing. Petra Šveca a generálnu tajomníčku služobného úradu Ing. Katarínu Rochovskú. Nový štátny tajomník tak od ďalšieho týždňa nahradí doteraz vo funkcii pôsobiaceho Jána Oravca, ktorý sa zameriaval na podnikateľské prostredie. Katarína Rochovská nahradí na poste generálneho tajomníka služobného úradu Romana Achimského. Oboch spolu s Karolom Galekom, štátnym tajomníkom pre energetiku, dnes odvolala vláda a ich pôsobenie na rezorte hospodárstva tak končí k 30. septembru 2022.

 

Minister Karel Hirman pri tejto príležitosti poďakoval končiacim štátnym tajomníkom ako i generálnemu tajomníkovi služobného úradu za korektnú a profesionálnu spoluprácu počas uplynulých dní a výraznú pomoc najmä v súvislosti s riešením energetickej krízy. „Ďakujem za korektnú a výbornú spoluprácu, ktorá mi bola značne nápomocná pri prevzatí vedenia rezortu. V tejto krízovej situácii v súvislosti s energiami som vďaka tomu dokázal pomerne rýchlo nadviazať na kontinuálne riešenie krízy a konzistentné pokračovanie fungovania úradu. Rád by som však i privítal nových kolegov a členov tímu – štátneho tajomníka Petra Šveca a generálnu tajomníčku služobného úradu Katarínu Rochovskú, ktorí mi budú nápomocní pri  vedení rezortu hospodárstva,“ uviedol minister hospodárstva po rokovaní vlády.

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk