Predaj majetku

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje 2. kolo Obchodnej verejne súťaž na predaj rodinného domu.

 

Bližšie informácie o súťaži pre predaj, znalecký posudok k nehnuteľnosti a vzor kúpnej zmluvy je možné stiahnuť tu:

 

Súťažné podklady

Vzor kúpnej zmluvy

Znalecký posudok - 09/2023

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk