Právne služby – v zmysle uznesenia vlády SR č. 181/2019

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) je v zmysle úlohy č. B.1 vyplývajúcej z uznesenia vlády Slovenskej republiky zo 17. apríla 2019 č. 181 povinné dodržiavať pravidlá, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania vrátane obchodných spoločností so 100% majetkovou účasťou štátu (ďalej len „pravidlá“). Na tomto mieste nájdete všetky informácie, ktoré je ministerstvo povinné v zmysle pravidiel zverejňovať.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk