Výzvy

Výzva na predloženie cenovej ponuky:

Vážené obchodné spoločnosti,

v nadväznosti na mimoriadnu situáciu, ktorá vznikla v dôsledku vysokého rizika šírenia ochorenia COVID-19 (koronavírus), si Vás dovoľujeme osloviť vo veci nezáväzného prieskumu trhu v súvislosti s plánovaným nákupom tovaru - respirátorov.

Máme záujem o nákup nasledujúceho tovaru:

Časticový respirátor ochrannej triedy FFP3, NR D, ochrana: prach/aerosol, v počte 17 000 ks (slovom: sedemnásťtisíc kusov“) s príslušnými obligatórnymi certifikátmi pre trh Európskej únie.

Najneskorší termín dodania vyššie uvedeného tovaru: 06.04.2020

V prípade, ak je Vaša obchodná spoločnosť spôsobilá dodať vyššie špecifikovaný tovar v uvedenej lehote, dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie cenovej ponuky a detailnej špecifikácie predmetného tovaru najneskôr do dňa 18.03.2020, do 09:00 hod, a to na adresu: cenoveponuky3@mhsr.sk

Ďakujeme.

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky:

Vážené obchodné spoločnosti,

dovoľujeme si Vás osloviť vo veci nezáväzného prieskumu trhu v súvislosti s plánovaným nákupom respirátorov.

Máme záujem o nákup respirátorov s filtrom, ktoré spĺňajú oficiálne stanovené kritériá na prevenciu proti ochoreniu COVID-19 (koronavírus), v počte najmenej 3 000 ks (slovom: „tritisíc kusov“), s lehotou dodania najneskôr do dňa 16.03.2020.

Dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie cenovej ponuky a detailnej špecifikácie konkrétnych respirátorov s účinným filtrom, ktoré by Vaša obchodná spoločnosť bola spôsobilá dodať vo vyššie uvedenom termíne.

O zaslanie vyššie požadovaného prosíme najneskôr do dňa 10.03.2020, do 10:00 hod, a to na adresu: cenoveponuky3@mhsr.sk.

 

Ďakujeme.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk