31. 01. 2017

Individuálne konzultácie pre žiadateľov v rámci 3. verejnej výzvy Interreg Europe

Pri príležitosti blížiaceho sa otvorenia 3. verejnej výzvy na predkladanie projektových zámerov, si dovoľuje Ministerstvo hospodárstva SR z pozície Národného orgánu, slovenským partnerom priblížiť možnosti čerpania finančných prostriedkov pre implementáciu ideí spolupráce medzi regiónmi Európy.

 

Tretia verejná výzva na predkladanie projektov Interreg Europe bude otvorená v období od 1. marca do 30. júna 2017.

 

Výzva podporí projekty v rámci 4 tematických cieľov, a to:

 

-  posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií;

 

-  posilnenie konkurencieschopnosti MSP;

 

-  podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch a

 

-  ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov.

 

 

 

Otázky, na ktoré ste nedostali odpoveď na www.interregeurope.eu, Vám môže pomôcť zodpovedať individuálna konzultácia.  Národné kontaktné miesto pre Interreg Europe, Vám v rámci dohodnutého stretnutia poskytne podrobnejšie informácie o programe a možnostiach zapojenia sa do pripravovanej výzvy. Termín si môžete rezervovať prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktu.

 

 

 

Kontaktné údaje:

 

Ministerstvo hospodárstva SR

 

Národný orgán pre program spolupráce Interreg Europe

 

E-mail: interregeurope@mhsr.sk

 

www.mhsr.sk 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk