Aktuality

Tlačové správy

20. 10. 2017

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec predsedal slovensko-bieloruskej komisii

V dňoch 19. - 20. októbra sa v Bratislave uskutočnilo 13. zasadnutie Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spolupráce medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou. Predsedom slovenskej časti Komisie bol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec a predsedom bieloruskej časti Komisie bol zástupca ministra zahraničných vecí BY Jevgenij Šestakov.

Čítať viac
17. 10. 2017

Štátny tajomník Vojtech Ferencz otvoril v Záhrebe slovensko-chorvátske fórum zelených technológií

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz sa v Záhrebe zúčastnil 3. zasadnutia Konzultačnej komisie medzi Slovenskom a Chorvátskom. Na zasadnutí sa otvorili otázky vzájomnej spolupráce medzi oboma krajinami, výmeny a transferu skúseností, ako aj možnosti realizácie spoločných projektov. Súčasťou zasadnutia bolo slovensko-chorvátske fórum zelených technológií, na ktorom sa prezentovalo až 17 slovenských spoločností.

Čítať viac
12. 10. 2017

Ministerstvo hospodárstva ocenilo podniky za produktivitu

Jubilejný 20. ročník Národného fóra produktivity sa niesol v znamení odovzdávania cien za produktivitu v kategóriách „malý a stredný podnik“ a „veľký podnik“. Súťaž o Národnú cenu produktivity sa stala neoddeliteľnou súčasťou rovnomennej konferencie, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR ako jednu z foriem podpory rastu produktivity na národnej úrovni. Konferencia sa uskutočnila v dňoch 11. a 12. októbra 2017 v Žiline

Čítať viac
11. 10. 2017

Na Konferencii „Priemyselné emisie 2017“ oceňovali podnikateľov

Pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva životného prostredia SR usporiadala Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku konferenciu „Priemyselné emisie 2017“. Podujatie zamerané na uznanie a podporu podnikateľských subjektov, ktoré sa snažia o trvalo udržateľný rozvoj, otvorila generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ing. Mgr. Miriam Letašiová. Súčasťou programu bolo aj odovzdávanie cien v súťaži o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR.

Čítať viac
10. 10. 2017

Slovensko predstavilo svoju expozíciu na 59. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne

Súčasťou programu jedného z najdôležitejších strojárskych veľtrhov v strednej Európe bol aj Slovenský národný deň. Otvoriť ho prišiel štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz. Pre Slovensko patriace medzi najpriemyselnejšie krajiny strednej Európy predstavuje strojárstvo kľúčový pilier slovenskej ekonomiky. Slovensko úspešne reaguje na globálne výzvy prechodu ekonomiky na priemysel 4.0 a je výbornou krajinou pre investície. V rámci expozície sa prezentujú firmy, ktoré prinášajú na trh inovatívne produkty.

Čítať viac
03. 10. 2017

Vykurovanie 4. generácie prináša smart riešenia aj na Slovensko

Zvyšovanie efektivity a znižovanie plytvania zdrojmi energie prináša úplne nové výzvy pre existujúce centrálne systémy zásobovania teplom (CZT). V modernom vykurovaní 4. generácie bude trendom využívanie centrálneho vykurovania a odpadového tepla priamo z domácností. Slovensko má vďaka existujúcej starostlivo vybudovanej infraštruktúre potenciál byť jedným z európskych lídrov v novej ére Smart City, v rámci ktorej budú centrálne systémy zásobovania zohrávať ešte významnejšiu úlohu. Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Vojtech Ferencz privítal na konferencii Slovenského zväzu výrobcov tepla aj spíkrov zo zahraničia, ktorí predstavili príklady úspešného zavedenia systému moderného vykurovania.

Čítať viac
Ďalšie tlačové správy

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy č. 44/A
827 15 Bratislava
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk