27. 03. 2024

MH SR zverejnilo aktualizáciu indikatívnej alokácie k výzve 03I04-26-V01

Ministerstvo hospodárstva SR, ako vykonávateľ v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky pre komponent 3 - Udržateľná doprava, zverejnilo dňa 26. 03. 2024 aktualizovanú indikatívnu alokáciu k Výzve na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie (kód výzvy 03I04-26-V01).

INDIKATÍVNA DISPONIBILNÁ VÝŠKA ALOKÁCIE (aktualizované 26.3.2024) (PDF 1 049 kB)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk