17. 07. 2018

Upozornenie na množiace sa prípady podvodného konania v oblasti získania nenávratného finančného príspevku z Inovačného fondu

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť na množiace sa prípady podvodného konania spočívajúceho v sprostredkovaní alebo poskytovaní poradenských služieb v oblasti získania nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa, ktorým je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), resp. Inovačný fond. Osoby predstierajúce poskytovanie takýchto služieb v niektorých prípadoch dokonca predkladajú falošné dokumenty (rozhodnutia, zmluvy) za účelom získania finančných prostriedkov, avšak tieto dokumenty už na prvý pohľad nie sú oficiálnymi dokumentmi vydávanými MH SR a obsahujú mnohé zjavné chyby.

Preto Vás upozorňujeme, že Inovačný fond, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR, je samostatnou neziskovou, neštátnou právnickou osobou s pôsobnosťou na území SR. V právnických vzťahoch vystupuje pod svojím menom a nesie zodpovednosť z týchto vzťahov, pričom za Inovačný fond podpisujú spoločne predseda Správnej rady a správca  Inovačného fondu. Inovačný fond poskytuje len návratnú formu podpory na riešenia projektov - úloh výskumu, vývoja a inovácií.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že všetky relevantné informácie o Inovačnom fonde nájdete na adrese: http://www.economy.gov.sk/inovacie/podporne-nastroje/inovacny-fond.

 

Inovačný fond n. f.                       

 

Upozornenie: Informácia o neplatnosti pečiatky

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk