Zoznam koncových odberateľov elektriny, na ktorých sa vzťahuje efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu v roku 2023

V zmysle § 2 ods. 6 nariadenia vlády SR č. 21/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady (ďalej len „nariadenie“) Ministerstvo hospodárstva SR zverejňuje zoznam koncových odberateľov elektriny, na ktorých sa vzťahuje efektívna sadzba odvodu podľa § 2 ods. 2 alebo ods. 3 nariadenia v roku 2023:

  • OFZ, a.s., IČO 36 389 030 – na spoločnosť sa v roku 2023 vzťahuje efektívna sadzba odvodu podľa § 2 ods. 3 nariadenia vo výške 25 % efektívnej sadzby odvodu podľa § 2 ods. 1 nariadenia,
  • Slovalco, a.s., IČO 31 587 011 – na spoločnosť sa v roku 2023 vzťahuje efektívna sadzba odvodu podľa § 2  ods. 3 nariadenia vo výške 25 % efektívnej sadzby odvodu podľa § 2 ods. 1 nariadenia,
  • Slovnaft, a.s., IČO 31 322 832 – na spoločnosť sa v roku 2023 vzťahuje efektívna sadzba odvodu podľa § 2 ods. 2 nariadenia vo výške 70 % efektívnej sadzby odvodu podľa § 2 ods. 1 nariadenia,
  • U. S. Steel Košice, s.r.o., IČO 36 199 222 – na spoločnosť sa v roku 2023 vzťahuje efektívna sadzba odvodu podľa § 2 ods. 2 nariadenia vo výške 70 % efektívnej sadzby odvodu podľa § 2 ods. 1 nariadenia.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk