Koncepcie a akčné plány

Prechod na účinné centralizované zásobovanie teplom podľa § 18a zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk