6.25.1 Eastring

Eastring je projekt nového plynovodu pre strednú a juhovýchodnú Európu, ktorý predstavuje dôležitý krok k dosiahnutiu jednotného európskeho trhu so zemným plynom, spoločnej vízie Európskej únie. Eastring je projekt obojsmerného plynovodu medzi Slovenskou republikou a hranicou juhovýchodnej Európy (Čierne more, respektíve Turecko) s ročnou kapacitou od 208 000 GWh do  416 000 GWh (asi od 20 do 40 miliárd m3). Eastring prepojí existujúcu plynárenskú infraštruktúru medzi Slovenskom, Maďarskom, Rumunskom a Bulharskom.

 

Aktuálny vývoj

  • Projekt Eastring nebol v roku 2020 zaradený na štvrtý zoznam Projektov spoločného záujmu (PCI) EÚ.
  • Dňa 9. februára 2018 podpísali prevádzkovatelia plynárenských prepravných sietí SR a Rumunska, spoločnosti Eustream a Transgaz S.A. v Bukurešti Memorandum o porozumení pre projekt Eastring. Viac informácií na stránkach spoločnosti Eustream, a.s.
  • Vo februári 2017 bol projekt podporený grantom EÚ na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti vo výške 1 milión eur z finančného nástroja Európskej únie CEF Energetika.
  • Dňa 13. júla 2016 bolo v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení pre projekt Eastring medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom energetiky Bulharska.

 

Informačná brožúra k projektu Eastring (Slovak) (PDF)

Informačná brožúra k projektu Eastring (English) (PDF)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk