Monitorovacie správy

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2007
Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2008  
Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2009 

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2010 

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2011 

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2011 v anglickom jazyku (ZIP)

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2012 (ZIP)

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2012 v anglickom jazyku (ZIP)

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2013 (ZIP)

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2014 (ZIP)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk