Súvisiace dokumenty a predpisy EÚ

Koncepčné a programové dokumenty Slovenskej republiky v oblasti priemyslu rešpektujú základné zásady a princípy platné v EÚ, ktoré vyplývajú hlavne z nižšie uvedených nariadení:

Súvisiace dokumenty a predpisy EÚ

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk