Monitorovací výbor

Monitorovací výbor pre operačný program Integrovaná infraštruktúra

 

Monitorovací výbor OPII schválil Výročnú správu 2021

Dňa 24. mája 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (MV OPII), na ktorom členovia MV OPII schválili Výročnú správu o vykonávaní OPII za rok 2021. Bližšie informácie nájdete v Zhrnutí pre občanov (PDF 4,3 MB).

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk