Archív schém

Schéma pomoci de minimis z prostriedkov Programu Slovensko na podporu sieťovania podnikov

Predmetom Schémy pomoci de minimis z prostriedkov Programu Slovensko na podporu sieťovania podnikov je poskytovanie pomoci de minimis s cieľom  podporiť sieťovanie podnikov prostredníctvom realizácie projektov zameraných na zefektívnenie činnosti a rozvoj klastrových organizácií, podporu ich inovačného potenciálu, vzájomnej spolupráce a internacionalizácie. 

Schéma pomoci de minimis z prostriedkov Programu Slovensko na podporu sieťovania podnikov (PDF 1,33 MB)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk