III. verejná výzva programu spolupráce Interreg Europe otvorená

01.03.2017 10:56


Interreg Europe otvoril ďalšiu verejnú výzvu na predkladanie projektových žiadostí v programovom období 2014-2020.

Slovenskí projektoví partneri budú môcť zaslať svoj projekt v období od 1. marca do 30. júna 2017 prostredníctvom online systému 
Zapojení slovenskí partneri môžu nadobudnúť know-how v implementácii politík a programov regionálneho rozvoja prostredníctvom výmeny skúseností, osvedčených postupov a vzdelávania sa v oblasti tvorby politík. Oprávnenými subjektmi na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú verejné orgány, orgány riadené verejným právom a súkromné neziskové orgány.
Vyhlásená verejná výzva bude pokrývať všetky tematické ciele: Výskum, technologický vývoj a inovácie, Konkurencieschopnosť MSP, Nízkouhlíkové hospodárstvo a Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov.
Aplikačný balík dokumentov pre danú výzvu je zverejnený na http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
Bližšie informácie o programe spolupráce získate na www.interregeurope.eu alebo www.mhsr.sk/interreg-europe-2014-2020/140401s 
Ministerstvo hospodárstva SR ako Národný orgán pre program spolupráce Interreg Europe zároveň dáva opätovne do pozornosti možnosť individuálnych konzultácii k projektovým zámerom. Termín je možné si dohodnúť elektronicky na interregeurope@mhsr.sk alebo telefonicky na 02/4854 5019.
Zdroj: MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk