Termín II. verejnej výzvy zverejnený

Lehota na podávanie projektových žiadostí v rámci II. verejnej výzvy programu Interreg Europe bude od 5. apríla do 13. mája 2016.
Presná kritériá pre túto výzvu schváli Monitorovací výbor programu na svojom stretnutí 9-10 februára 2016 a budú k dispozícii  na webových stránkach www.interregeurope.eu 
Spoločný sekretariát programu bude aktívne pomáhať od februára 2016 projektovým žiadateľom, a to prostredníctvom niekoľkých kanálov: on-line, telefonicky a v rámci organizovaných akcií. Všetky podrobnosti budú zverejnené čoskoro.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk