Riadiaci orgán

Riadiacim orgánom programu INTERREG EUROPE 2014-2020 zostáva (rovnako ako v programovom období 2007 – 2013) Région Nord-Pas de Calais.

RIADIACI ORGÁN

 

Région Nord - Pas de Calais

Conseil Régional

151, avenue du Président Hoover

59555 Lille Cedex

Francúzsko

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk