Propagačné aktivity

Interreg Europe pomáha regionálnym a miestnym samosprávam v celej Európe pri vývoji a realizácii lepších politík. Prostredníctvom realizovaných projektov a platformy na učenie sa vytvára prostredie a príležitosti na zdieľanie riešení a osvedčených postupov v štyroch témach a v 30 krajinách.

Regionálne a miestne verejné orgány si vymieňajú svoje skúsenosti a vzájomne sa inšpirujú novými nápadmi v 258 projektoch medziregionálnej spolupráce. Už sa vytvorilo viac ako 600 regionálnych akčných plánov a zlepšili vyše 300 verejných politík a stratégií. Na nové nápady, ktoré zlepšia život v týchto komunitách, je už vyčlenených 426 miliónov EUR.

Interreg Europe spája ľudí, aby našli inovatívne a udržateľné riešenia. Niektoré z nich je si možné pozrieť prostredníctvom videoprezentácie.

Brožúrka programu Interreg Europe (PDF, 4770kB)

Publikácia - When Europe cooperates, regions benefit  

Európsky týždeň regiónov a miest 2020 (#EURegionsWeek) 

Europe, let's cooperate 2021! (PDF, 427kB)

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk