Kontaktné údaje

 

Ministerstvo hospodárstva SR

sekcia zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí

odbor európskych záležitostí a obchodnej spolupráce 

Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava

e-mail: interregeurope@mhsr.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk