I. verejná výzva

 

Program interregionálnej spolupráce Interreg Europe 2021-2027 spustil od 5. apríla 2022 do 31. mája 2022 I. verejnú výzvu na predkladanie projektov v novom programovacom období.

Podrobnejšie informácie je možné získať na programovej  webovej stránke interregeurope.eu .

Pre každého potencionálneho partnera je možné využiť možnosť vytvoriť si účet v rámci komunity partnerov z celej Európy.

To sloveskému projektovému partnerovi umožní zistiť aj to, či návrh projektu prináša inovatívne politické riešenia problémov miestneho a regionálneho rozvoja.

Prípadne sa vie nechať inšpirovať už zdieľanými projektovými ideami, alebo ponúknuť ten svoj projekt pre ďalších partnerov.

Konečne je možné využiť ponúkaný priestor ako platformu pre vyhľadanie partnerskej organizácie pre spoluprácu.

Získajte možnosť prispieť k rozvoju svojich regiónov, tak že budete realizovať svoj projekt.

 

Dokumenty pre I. verejnú výzvu

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk