I. verejná výzva

 

 

 

Monitorovací výbor Interreg Europe podmienečne schválil 72 projektov zo 134 žiadostí prijatých v prvej výzve na predkladanie návrhov projektov.

 Zdroj: www.interregeurope.eu

 

I. verejná výzva

Program interregionálnej spolupráce Interreg Europe 2021-2027 spustil od 5. apríla 2022 do 31. mája 2022 I. verejnú výzvu na predkladanie projektov v novom programovacom období. Podrobnejšie informácie boli zverejnené na programovej  webovej stránke interregeurope.eu .

Sloveskému projektovému partnerovi bolo umožnené zistiť, či návrh projektu prináša inovatívne politické riešenia problémov miestneho a regionálneho rozvoja.

Mohol sa nechať inšpirovať už zdieľanými projektovými ideami, alebo ponúknuť ten svoj projekt pre ďalších partnerov.

Dokumenty pre I. verejnú výzvu

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk