III. verejná výzva

 

 

 

Tretia verejná výzva na predkladanie návrhov projektov bude otvorená od 20. marca do 7. júna 2024 (12:00 hod. CEST)

 

Dokumenty k verejnej výzve:

 

Ponuka projektovej spolupráce:

1. Ponuka projektovej spolupráce na optimalizácii implementácie smernice o priemyselných emisiách (IED) - University of Gävle, Švédsko (PDF 98 kB)

2. Ponuka projektovej spolupráce v oblasti významu dostupnosti v digitálnom prostredí - Ministerstvo ochrany životného prostredia a regionálneho rozvoja, Lotyšsko (PDF 1177 kB)

3. Ponuka projektovej spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti, infraštruktúry IKT a priestorových údajov Moravskoslezské dátové centrum, Česká republika (PDF 258 kB)

4. Ponuka projektovej spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia a energetickej efektívnosti - The Environmental Protection Fund, Bosna a Hercegovina (PDF 678 kB)

5. Ponuka projektovej spolupráce v oblasti implementácie Corporate Sustinability Reporting Directive (CSRD) - University of Applied Sciences and Arts, Belgicko (PDF 426 kB)

6. Ponuka projektovej spolupráce na projekte "Mestská mobilita pripravená pre budúcnosť" - Logistics Initiative Hamburg, Nemecko (PDF 281 kB)

7. Ponuka projektovej spolupráce v oblasti rozvoja miestných politík energetickej efektívnosti - Urola Costa, zruženie samospráv, Španielsko (PDF 91 kB) 

8. Ponuka projektovej spolupráce na projekte "Digital inclusion in Europe" - Bordeaux Metropole, Francúzsko (PDF 123 kB)  

9. Ponuka projektovej spolupráce na projekte "Health at home" - Ministry of Health of Montenegro, Čierna Hora (PDF 292 kB)

10. Ponuka projektovej spolupráce na projekte "Palliative care" - Ministry of Health of Montenegro, Čierna Hora (PDF 383 kB)

11. Ponuka projektovej spolupráce na projekte "Telegeriatrics" - Ministry of Health of Montenegro, Čierna Hora (PDF 294 kB)

12. Ponuka projektovej spolupráce na projekte "Advancing hydrogen fuel technology for carbon-neutral cold supply chains" - Riga Technical university, Lottyšsko (PDF 1176 kB)

13. Ponuka projektovej spolupráce na projekte "Development of a common and open state (regional) data model (DataMOD)" - Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of

Latvia, Lotyššsko (PDF 387 kB)

14. Ponuka projektovej spolupráce na projekte "Brownfield Regeneration into Outer Community Hubs" - Taliansko (PDF 413 kB)

15. Ponuka projektovej spolupráce na projekte "Urban GreenTech Innovations for Climate Resilience" - Taliansko (PDF 60 kB)

16. Ponuka projektovej spolupráce na projekte "Circular Solutions for Innovative Marine Litter Management" - Taliansko (PDF 228 kB)

17. Ponuka projektovej spolupráce na projekte v oblasti sociálnych vecí - Kujawsko-Pomorskie Voivodeship - Regional Center for Social Policy in Toruń, Poľsko (PDF 203 kB)

18. Ponuka projektovej spolupráce na projekte "Skills for smart specialisation, industrial transition & entrepreneurship" - Mazovia Development Agency Plc., Poľsko (PDF 202 kB) 

19. Ponuka projektovej spolupráce v oblasti výskumu potenciálu geotermálnej energie v EÚ -Municipality of Mali Bukovec, Chorvátsko (PDF 216 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk