Videosúťaž

Vážení priatelia,


ako asi viete, program INTERACT s podporou Európskej komisie (DG Regio) organizuje v rámci tohtoročného Európskeho dňa spolupráce celoeurópsku videosúťaž pod heslom "cezhraničné otázky, cezhraničné riešenia". Európske projekty, programy (cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce, Nástroja predvstupovej pomoci (IPA CBC) a Nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI CBC)) a jednotliví filmári sa môžu podeliť o svoje videá poukazujúce na výsledky a prínosy spolupráce v Európe. Šírte informácie a aktivujte svoju komunitu! Víťazi videosúťaže vyhrajú výlet do Milána, kde sa dňa 16. septembra 2014 zúčastnia zahájenia Európskeho dňa spolupráce! 

Nebojte sa, aj keď vaše video nevyhrá, bude prezentované v stredu 8. októbra 2014 v kinosále Výboru regiónov počas tohtoročných Dní otvorených dverí v Bruseli. Takže sa zapojte a maximalizujte viditeľnosť pridanej hodnoty európskej spolupráce!

 

Pokyny pre videosúťaž:

· Téma videa by sa mala vzťahovať k činnostiam programového obdobia 2007 - 2013 a mala by zobrazovať výzvy viažuce sa na európske hranice alebo odrážať dosiahnuté výsledky európskej spolupráce.

· Dĺžka videa by nemala presiahnuť 3 minúty.

· Môže ísť o profesionálne alebo amatérske videá.

· Všetky videá musia byť v angličtine alebo musia obsahovať anglické titulky.

· Vysoko sa bude ceniť originalita a kreativita.Do súťaže budú zaradené len tie video príspevky, ktoré splnia zadané kritériá.

Svoje videá môžete vložiť do 15. júla 2014 (do polnoci), tak neváhajte navštíviť webovú stránku už teraz a zúčastnite sa so svojím príspevkom! Hlasovanie bude prebiehať od 16. júla 2014 do 15. augusta 2014 a výhercovia budú vyrozumení do konca augusta 2014.


V prílohe nájdete informačný leták o videosúťaži. Rozšírte túto informáciu medzi svoje projekty a každého, kto má záujem sa zúčastniť.

Neváhajte nás kontaktovať (interact@ecday.eu) v prípade, že máte akékoľvek otázky.

S pozdravom

 

Tím programu INTERACT

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk