Európske centrá digitálnych inovácií na Slovensku

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje národnú súťaž zameranú na budovanie siete európskych centier digitálnych inovácií (ECDI). Súťaž bude prebiehať do konca septembra 2020, prihlásiť sa je možné prostredníctvom portálu www.challenge.gov.sk. Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá preukáže schopnosť poskytovať služby ECDI definované v propozíciách súťaže. Uchádzači musia mať preukázateľné odborné kapacity a skúsenosti v oblasti výskumu, vývoja a nasadzovania digitálnych inovácií v prostredí biznisu alebo verejnej správy. O víťazných súťažných návrhoch rozhodujú podpredseda vlády a minister hospodárstva SR a podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na základe návrhu hodnotiacej komisie. Víťazi získajú nomináciu na účasť vo výzve organizovanej Európskou komisiou a budú mať možnosť získať finančné prostriedky formou grantu na prevádzku a realizáciu aktivít európskeho centra digitálnych inovácií.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk