Inovatívny čin roka

Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2011 

Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2012 

Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2013 

Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2014

Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2015

Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2016

Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2017

Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2018

 

Vyhlásenie súťaže o Inovatívny čin roka 2019

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk