Aktuality

USMERŇUJÚCE POKYNY pre subjekty HM v pôsobnosti MH SR:

Pokračovať v plnení nastavených zvýšených bezpečnostných opatrení vzhľadom na zvýšenie bezpečnostného rizika v súvislosti s hroziacimi teroristickými útokmi v rámci EÚ až do odvolania. Subjekty HM v pôsobnosti MH SR boli o tejto úlohe vyrozumené dňa 20. 11. 2015 e-mailom a SMS. Zvýšené bezpečnostné opatrenia si subjekty HM mali nastaviť s možným vyšším alebo nižším predpokladom možného útoku na subjekt HM alebo jeho objekty vo vzťahu na jeho podnikateľské zameranie. Zvýšené bezpečnostné opatrenia sa odporúčali hlavne u subjektov HM a u ich objektov, ktoré sú určené ako OOD alebo ako ĎDO obrannej infraštruktúry alebo ak ide o určené prvky KI, ako aj o určené životne dôležité zdroje, alebo taktiež ak ide o subjekty HM, ktoré skladujú NBCR (Nuclear, Biological, Chemical and Radiological) látky. Ostatné subjekty HM majú mať nastavené také opatrenia, aby mali kontrolovaný dobre hlavne vstup osôb do objektu a vecí, ktoré osoby, vstupujúce do objektu, prinášajú.

 

Aktualizované naposledy dňa 04. 01. 2016.
 

Späť na: Bezpečnosť a krízové riadenie

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk