OOÚ - ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov o dotknuýtch osobách v oblasti Hospodárskej mobilizácie - § 19 až 21 zákona č. 18/2018 Z. z.

Odkazy na legislatívu v oblasti OOÚ

Definície v oblasti OOÚ

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk