Terminologický slovník KR

Uznesením vlády SR č. 523 zo dňa 06. 07. 2005 bol schválený Terminologický slovník krízového riadenia, ktorý obsahuje výklad dôležitých termínov v oblasti krízového riadenia. Tento slovník sa priebežne aktualizuje.

Jeho znenie je možné si stiahnuť zo stránky ÚV SR a Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline:

http://www.vlada.gov.sk/medzirezortna-terminologicka-komisia-bezpecnostnej-rady-slovenskej/

http://fsi.uniza.sk/kkm/files/publikacie/tskr.pdf.

Postupne sa pracuje na aktualizácii terminologického slovníka.

 

Aktualizované naposledy dňa 04. 07. 2017.
Späť na: Bezpečnosť a krízové riadenie
Späť na: KR - krízové riadenie

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk