Kontakty na zamestnancov OBaKR

Kontakty - adresa:

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor bezpečnosti a krízového riadenia (OBaKR, resp. Odbor BaKR)
Mlynské nivy 44/a
Bratislava 
827 15

Kontakt na riaditeľa odboru

tel. +421 2 4854 1018 ...............* e-mail: Aurel.Ugor@mhsr.sk

Kontakt na vedúceho oddelenia krízového riadenia

tel. +421 2 4854 1028 ...............* e-mail: Vladimir.Kmec@mhsr.sk

Kontakt pre oblasť civilnej ochrany (CO)

tel. +421 2 4854 2634 ............... * e-mail: Peter.Centar@mhsr.sk

Kontakt pre oblasť hospodárskej mobilizácie (HM) a krízového riadenia (KR)

tel. +421 2 4854 1027................ * e-mail: Jana.Starackova@mhsr.sk
(koordinátor HM, MRO, člen Výboru BR SR pre obranné plánovanie, správne konania)

tel. +421 2 4854 1001................ * e-mail: Sona.Fischerova@mhsr.sk
(financovanie, MRO)

tel. +421 2 4854 5044................ * e-mail: Jozef.Syncak@mhsr.sk
(majetok HM, oslobodzovanie od mimoriadnej služby, ŠHR, OOD a ĎDO, PHM)

tel. +421 2 4854 1019................ * e-mail: Tomas.Syncak@mhsr.sk
(majetok HM, ŠHR, PHM)

tel. +421 2 4854 1006................ * e-mail: Miroslav.Fargas@mhsr.sk 
(majetok HM - vydávanie protokolov pre obce/mestá)

tel. +421 2 4854 1003 ............... * e-mail: Tibor.Compal@mhsr.sk
(energetika)

tel. +421 2 4854 2634 ............... * e-mail: Peter.Centar@mhsr.sk
(KR za MH SR, člen Výboru BR SR pre civilné núdzové plánovanie)

Kontakt pre oblasť kritickej infraštruktúry (KI), NATO

tel. +421 2 4854 1003 ............... * e-mail: Tibor.Compal@mhsr.sk

Kontakt pre oblasť ochrany osobných údajov (OOÚ)

tel. +421 2 4854 7960 ............... * e-mail: Tibor.Karasz@mhsr.sk

Kontakt pre oblasť utajovaných skutočností (US)

tel. +421 2 4854 2622 ............... * e-mail: Imriska.Jarosova@mhsr.sk
(administratívna a personálna bezpečnosť)

tel. +421 2 4854 2621 ............... * e-mail: Peter.Holko@mhsr.sk
(personálna bezpečnosť)

tel. +421 2 4854 1006 ............... * e-mail: Miroslav.Fargas@mhsr.sk
(priemyselná bezpečnosť, šifrová ochrana informácií)

tel. +421 2 4854 7960 ............... * e-mail: Tibor.Karasz@mhsr.sk
(fyzická, objektová a informačná bezpečnosť)

 

fax. +421 2 4342 3920

 

Aktualizované naposledy dňa 30. 07. 2019

Späť na: Bezpečnosť a krízové riadenie
Späť na: Úvod a kontakty

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk