Kariéra

Prečo by štátny sektor nemohol fungovať rovnako efektívne ako súkromný? Prispieť ku kvalifikovanému rozhodovaniu politikov a úradníkov o verejných veciach môžete aj vy. Príďte na ministerstvo hospodárstva meniť veci na Slovensku k lepšiemu. Do tímu analytického Inštitútu hospodárskych analýz hľadáme nových ľudí.

Analytičky a analytici v našom tíme sa venujú hľadaniu najvyššej hodnoty za peniaze, analyzujú verejné politiky a efektivitu výdavkov v rôznych oblastiach a formulujú odporúčania ako zlepšovať Slovensko. Vaše výstupy môžu ovplyvniť rozhodnutia, ktoré majú pozitívny dopad na život občanov. Ide o dynamickú a akčnú prácu, do ktorej patria zber a analýza dát, identifikovanie problémov a vymýšľanie ich riešení, prezentácia výsledkov medzirezortným kolegom, ale aj širokej verejnosti. Jednoducho, žiaden stereotyp.

Analytický útvar na MH SR sa venuje analýzam predovšetkým v oblastiach: 

 • Produktivity a konkurencieschopnosti

 • Priemyslu

 • Energetiky a udržateľného hospodárstva

 • Zahraničného obchodu

 • Kapitálových výdavkov rezortu

 

Všeobecné požiadavky: 

 • všeobecný prehľad

 • orientácia v ekonómii a verejných politikách

 • analytické, koncepčné a strategické myslenie

 • schopnosť pracovať samostatne, aj v tíme

 • schopnosť rýchlo sa zorientovať v novej problematike

 • schopnosť zrozumiteľne písať a prezentovať

 

Špecifické požiadavky: 

 • vzdelanie: minimálne vysokoškolské prvého stupňa (Bc.)

 • anglický jazyk – minimálne stredne pokročilý (B2)

 • MS Word, MS Excel, MS PowerPoint - pokročilý

 • práca so štatistickými/ekonometrickými programami (napr. Strata, R, Eviews, Matlab, či Python) na používateľskej úrovni výhodou

 

Mzdové ohodnotenie: 

 • juniorná pozícia od 1300 eur brutto

 • seniorná pozícia od 2000 eur brutto

 Výsledná mzda závisí od schopností a skúseností

 

Okrem toho ponúkame: 

 • príjem porovnateľný so súkromným sektorom

 • 37,5-hodinový týždenný pracovný čas

 • možnosť vyplatenia mimoriadnej odmeny pri kvalitnom plnení služobných úloh

 • 5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce

 • príspevok zamestnávateľa do 3. piliera

 • možnosť sebarealizácie pri zavádzaní reforiem, ktoré zlepšia Slovensko

 • priestor pre vlastné projekty

 • profesionálny rozvoj v podobe kurzov, stáží a zahraničných študijných pobytov

 • zvyšovanie jazykových vedomostí

 

Životopisy spolu s motivačnými listami posielajte mailom na: maria.szaboova@mhsr.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk