O nás

Centrum pre hospodárske otázky vzniklo v júni 2016 a je analytickým útvarom Ministerstva hospodárstva SR v priamej pôsobnosti ministra. V septembri 2022 bol útvar premenovaný na Inštitút hospodárskych analýz.

V spolupráci s akademickou obcou, podnikateľskou sférou, zväzmi a neziskovým tretím sektorom vytvára a pripravuje materiály v otázkach fungovania národného hospodárstva a hospodárskych politík.

Vo svojej činnosti plní úlohy v oblasti analytického hodnotenia a posudzovania strategických materiálov
za rezort hospodárstva, pripravuje dátové vstupy, vypracúva analýzy a podkladové štúdie.

 

 

 

 

Informácia pre dotknuté osoby v zmysle GDPR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk