2022/12 Kam tečú slovenské exporty, pán Newton?

V roku 2021 bola prijatá Koncepcia vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2022 – 2030. Predkladaná analýza nadväzuje na Koncepciu a snaží sa identifikovať takých obchodných partnerov Slovenska, ktorí ponúkajú potenciál na zintenzívnenie slovenského exportu. Ide o krajiny, ktoré sú relatívne ekonomicky veľké a majú vlastnosti ako štáty, s ktorými Slovenská republika intenzívne obchoduje. 

Cieľom gravitačných modelov v medzinárodnom obchode je odhadnúť determinanty, ktoré priťahujú obchodné toky a vyčísliť ich. Z tohto dôvodu bola na identifikáciu potenciálnych exportných destinácií použitá metodika gravitačného modelovania. 

Analýza bola aplikovaná na celkové slovenské exporty, ale aj na exporty tuzemských subjektov a exportovanú slovenskú pridanú hodnotu.

Na základe zistených výsledkov je vhodné sústrediť nástroje podpory exportov do krajín, ktoré sú označené ako krajiny s teoreticky nevyčerpaným obchodným potenciálom, čo predstavuje jeden z pilierov snahy o diverzifikáciu, spolu so skúsenosťami a dopytom predovšetkým podnikateľskej sféry.

 

Súbory na stiahnutie:

12_2022_Kam tečú slovenské exporty, pán Newton.pdf (1 476 kB)

12_2022_Kam tečú slovenské exporty, pán Newton_dátová_príloha.xlsx (14 235 kB) - dátová príloha

 

Analýza bola schválená Odborno-metodickou komisiou ako recenzovaná na základe posudkov odborných recenzentov:

Recenzný posudok - Daniel Dujava (Inštitút finančnej politiky MFSR) (.docx; 138 kB)

Recenzný posudok - Martin Grančay (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU) (.docx; 111 kB)

Recenzný posudok - Tomáš Dudáš (Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy) (.docx; 100 kB)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk